2012/03/16

Facebook dominerar de sociala nätverkssidorna och för att hålla positionen är tjänsten stadd i stadig förändring. Den senaste större förändringen var införandet av Time Lines för privatpersoner. Nu kommer den även till företagssidorna. Dessutom förändras de möjligheter som finns med Open Graph. Förändringarna må till en början te sig små och är kanske mer en fråga om design. Men i det längre loppet kommer dessa förändringar att kräva en del skillnader i det sätt varmed företag närvarar på Facebook.

Delningar och kommunikation
Facebook laddar framtiden med system där det blir superenkelt att dela med sig av information som läggs ut på ett socialt medium till ett annat. Dessa ingår alla i det som kallas för Open Graph. Det är ett antal boxar som där dessa funktioner kan byggas upp i. Här går det att sprida det mesta, såsom videos, musik, bilder, och annat spännande, liksom att integrera appar av alla möjliga slag. Boxarna ersätter till stora delar behovet av undersidor. Två nyheter inför våren är till exempel att apparna förses med fler språkbilder. De komme dock inte att kunna användas som förstasida för företaget längre. Autopubliceringen utökas också. Än viktigare är kanske att privata möjligheter blir möjliga även för företag. Så har det inte varit förut. Det gör att Facebook kan användas som en kommunikationskanal såsom e-mail gjort tidigare.

Marknadsföring
Marknadsföringen utvecklas stadigt i Facebook. Sponsrade händelser och annonsering på logoutsidorna är bara några av de nya platserna för marknadsföring via den sociala nätverkssidan. En annan nyhet är en helt ny service med namnet Offers. Där kan reor och andra unika erbjudanden läggas ut på flera olika sätt. Målet är att minska skillnaden mellan olika typer av inlägg. Det är innehållet som ska styras och väva samman. Det här ger både möjligheter och hinder. Allt som delas – omedvetet eller medvetet – syns i nyhetsflödet. Då alltfler tjänster på nätet kopplas ihop, kommer Facebook att visa fler och fler aktiviteter, tjänster och delningar. Det är både på gott och ont.

Time Line
Den viktigaste förändringen är dock att även företagen kommer att få Time Line- utseendet för sina sidor. Det har sedan en tid överförts på alla privatpersoner, men efter den 30 mars kommer designen också att gälla företagssidor. Redan nu kan företag som vill gå över till det nya systemet. Det kanske ses som en designfråga, men faktum är att mycket av den strategi som företag tidigare haft för att publicera händelser och information på sidorna behöver förändras för att lyckas med den nya sidformen.

Lyfta fram och förstora
Den tidigare sidlayouten innebar att alla nyheter lades på en lång rad. Lika stora och lika viktade i plats. Med Timeline kan händelser förstoras, göras viktigare och synligare än andra, och bildhanteringsmöjligheterna utökas. Det som pinnas ligger i topp i en vecka. Time Line är också ett sida där en historia förmedlas. För att det ska fungera behövs milstolpar läggas in på sidan. När grundades företaget? Vilka priser och utmärkelser har företaget fått och vilka andra viktiga händelser finns i företagets historik. Det blir också mer intressant att bygga på en story, och få en grafiskt snygg sida än tidigare. Något att jobba med för alla som vill lyckas med Facebook.Kontaktuppgifter

Telefon

0303-71 91 00

Mail

info@talex.se