2014/04/25

Ny lag för distanshandel införs i juni 2014

Inom kort kommer ett gemensamt konsumentskydd att införas i hela EU, vilket innebär att regleringen av den svenska e-handeln kommer att bli samstämmig med övriga EU-länder.

Lagändringarna är tänkta att gynna handeln över gränserna och rör bland annat näringsidkarens informationsskyldighet och kundens rätt att ångra sig. För Sveriges e-handlare innebär dock de nya bestämmelserna både positiva och negativa förändringar.

Ny lag – nytt namn

Den nya lagstiftningen träder i kraft den 13 juni i år och i samband med detta kommer ”Distans- och hemförsäljningslagen” också att byta namn till ”Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler”. Det innebär alltså att den nya lagen dels innefattar avtal som ingås på distans, utan att parterna befinner sig på samma fysiska plats, t ex via telefonförsäljning eller i en webbutik – dels avtal som ingås mellan två parter som befinner sig på samma plats, men utanför näringsidkarens fysiska affärslokal, t ex vid gatu- eller hemförsäljning.

Hårdare informationskrav för e-handlare

I Sverige har vi förvisso redan ganska skarpa regler när det gäller distanshandeln och vissa element, såsom den lagstadgade 14 dagars ångerrätten, kommer inte att förändras. Däremot kommer de nya bestämmelserna att ställa högre krav på e-handlarna att ge sina kunder tydlig, lättbegriplig, korrekt och fullständig information om varorna innan avtalet ingås. När det gäller digitala produkter måste t ex information även ges gällande vilken maskin- eller programvara som behövs för att utnyttja dem. Här ska särskild hänsyn också tas för att skydda personer som på ett eller annat sätt är extra utsatta. Därutöver är e-handlaren skyldig att tydligt informera om varans pris, eventuella extrakostnader, betalningssätt och leveransvillkor så tidigt som möjligt i beställningsprocessen.

Utelämnad information kan få konsekvenser

Redan nu kan det vara klokt att börja gå igenom informationen på sin webbplats för att säkerställa att den är uppdaterad och uppfyller nödvändiga krav när den nya distanshandelslagen införs i juni. En e-handlare som inte uppfyller sin informationsplikt kan nämligen drabbas av påföljder enligt marknadsföringslagen, men även gå miste om inkomster. En kund som inte blivit informerad i förväg om exempelvis fraktkostnader eller andra avgifter är enligt den nya lagen inte skyldig att betala dem. Kunden är inte heller bunden av en beställning förrän denne uttryckligen gått med på att betala för varan.

Avdrag för värdeminskning vid retur

Den nuvarande ångerrätten på 14 dagar kommer som sagt att kvarstå vid köp som görs online, likaså kundens skyldighet att stå för returkostnaden om inte e-handlaren erbjudit sig att göra detta. Däremot är det en del nya bestämmelser som kommer att införas avseende själva returprocessen. Idag kan kunden returnera en produkt och få pengarna tillbaka under förutsättning att varan är i ”väsentligt oförändrat skick”. Denna bestämmelse kommer nu att ändras och kunden har i princip rätt att returnera en vara oavsett vilket skick den är i. Återbetalningen ska enligt den nya lagen också göras inom högst 14 dagar, till skillnad från de nuvarande 30 dagarna.

Om produktens kvalitet har påverkats till följd av att kunden har hanterat den mer än vad som är nödvändigt för att undersöka dess egenskaper eller funktioner, så ska e-handlaren emellertid kunna göra ett avdrag på återbetalningen motsvarande varans värdeminskning. Exakt hur denna värdeminskning ska beräknas är dock oklart och säkerligen något som kommer att orsaka huvudbry för många e-handlare.

Mer information om de nya lagstiftningen finner du på Riksdagens hemsida: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Propositioner-och-skrivelser/prop-20131415-Gemensamt-kons_H10315/?text=true

2014/04/14

Effektivare marknadsföring med Google Shoppingkampanjer

Under 2013 blev det möjligt för svenska e-handlare att använda sig av produktannonsering via Google Shopping. Produktannonseringen fungerar ungefär som på en jämförelsesajt, fast direkt i sökmotorn. Alla produktannonser som matchar en specifik sökning visas grupperade vid sidan av de organiska sökresultaten (och även separat från textannonserna) och innefattar mer uttömmande information om de aktuella produkterna, såsom rubriker, bilder, priser och namnen på e-butikerna. Tanken är att kunden ska få en snabb överblick och kunna jämföra olika produkter och göra ett informerat val redan innan han eller hon klickar sig vidare till sajten i fråga. Samtidigt som detta givetvis innebär ökad konkurrens bland e-handlarna, så är chansen också större att de genererade klicken (som du betalar för) faktiskt leder till konverteringar.

För den som vill komplettera sin marknadsföring med produktannonskampanjer eller för den som kanske redan använder sig av Google Shopping, men önskar att det var enklare att administrera sina kampanjer, finns nu ett effektivare och mer användarvänligt sätt att hantera produktannonser direkt via Google AdWords – Shoppingkampanjer.

Allt i ett system

Shoppingkampanjer visas på samma sätt som vanliga produktannonser, men skillnaden ligger ”bakom kulisserna”. Oavsett om du vill använda produktannonser eller Shoppingkampanjer så behöver du först och främst skaffa ett Google Merchant Center-konto och sedan koppla det till ditt AdWords-konto. Men med Shoppingkampanjer behöver du inte flippa mellan de två systemen utan kan enkelt organisera hela ditt produktsortiment direkt via AdWords, vilket förenklar hanteringen avsevärt. Därigenom får du också en bättre överblick och det blir smidigare att skapa anpassade kampanjer för utvalda produkter.

Produktgrupper och budgivning

En annan skillnad mellan vanliga produktannonser och Shoppingkampanjer är att du inte lägger buden utifrån produkternas ”inriktning”. Här jobbar du istället med produktgrupper. Du behöver alltså börja med att dela in sortimentet i grupper utifrån specifika attribut, som t ex varumärke, produkttyp, artikelnummer eller egna anpassade kriterier. Vilken detaljnivå du vill ha på indelningen väljer du själv. De produkter som du inte tilldelat några attribut hamnar automatiskt i en ”Allt annat”-grupp. När du väl har gjort indelningen kan du ange anpassade bud för varje produktgrupp utifrån de mål du har med kampanjen.

Analysera och optimera

Med hjälp av AdWords rapporterings- och utvärderingsverktyg kan du sedan bevaka och optimera dina kampanjer efter behov. Genom att använda filtreringen i produktvyn kan du få detaljerade rapporter om hur dina kampanjer har lyckats och bena ut t ex hur många klick ett visst märke av en produkttyp har fått. Du kan dessutom se information om dina konkurrenter (anonym statistik) som kan hjälpa dig att anpassa dina bud och optimera dina kampanjer maximalt.

Inget måste – men värt att prova

Det finns inget tvång att övergå till Shoppingkampanjer, så om du redan jobbar aktivt med produktannonser i Google Shopping och trivs med det så kan du givetvis välja att fortsätta med dem som vanligt. Men enligt Google själva ska Shoppingkampanjerna både vara mer lättbegripliga, praktiska och flexibla, så om du tycker produktannonserna är krångliga att hantera kan det onekligen vara värt att testa. Om du inte vill hoppa i med huvudet före så kan du alltid börja med att komplettera dina befintliga produktannonser med ett par specifika Shoppingkampanjer för att känna efter om det passar dig och ditt företag.

Läs mer om Shoppingkampanjer på: http://googlecommerce.blogspot.se/
Beställ Talex Google Shopping export modul

2014/04/01

Kompetens och personlighet ger ökat kundförtroende

Om du inte själv tror på dina produkter kan det vara svårt att övertyga någon annan om att köpa dem. Därför är det viktigt att du visar att du är intresserad av dina varor, att du kan något om dem, (kanske även använder dem själv) och verkligen står för det du säljer.

Gör produkterna till dina egna

Vi har sagt det tidigare, men det kan vara värt att ta upp igen – använd inte leverantörens ”färdiga” produktbeskrivningar, utan skriv dina egna texter och låt gärna lite av din egen personlighet skina igenom. Det tar kanske lite extra tid att skapa unikt innehåll, men det är i regel något som lönar sig i längden i form av bättre rankningar och högre konverteringsgrad. Dels slipper du bli straffad av Google för att ditt innehåll är identiskt med det som redan finns på leverantörens hemsida (och kanske även på ett flertal konkurrerande sajter). Dels ger personliga texter kunderna känslan av att du har gedigen kunskap om det du säljer, vilket är en betydande faktor när det gäller att skapa förtroende. Men var noga med stavning och grammatik – ett enda onödigt stavfel kan räcka för att kundens tillit ska börja vackla igen.

Utöver produkttexterna kan egenhändigt tagna kvalitetsbilder och instruktionsvideor också hjälpa till att befästa din kompetens och öka trovärdigheten.

Byt ut generiska personbilder

Att lägga upp en bild på någon av dina kundtjänstmedarbetare i anslutning till e-butikens kontaktinformation är ett trevligt sätt att ge sajten en personlig touch – men se till att använda egna foton. Generiska bilder av snygga fotomodeller med headset som uppenbart är hämtade från något onlinegalleri är inte särskilt förtroendeingivande – speciellt inte om din konkurrent har använt precis samma bild. Vill ingen i personalen vara med på kort kan det i så fall vara bättre att skippa fotona helt och använda en enkel ikon istället.

Äg dina blogginlägg

Att producera unika, informativa och hjälpsamma artiklar och tipsa om hur dina produkter kan användas ökar kundnyttan, men det är också ett bra sätt att lyfta fram din egen expertis inom området och särskilja dig från konkurrenterna. Som nämnt tidigare är både kompetens och personlighet viktiga faktorer för att stärka kundernas förtroende, så om du bloggar, låt inte dina inlägg stå kvar som ”publicerade av Admin”. Gör dem personliga genom att ange ditt eget namn som författare och komplettera gärna med en bild och lite information om dig själv. Att stå för det du skriver ger inte bara ett mer seriöst intryck gentemot dina läsare – genom att etablera din författarauktoritet kan du även få bättre rankningar i sökmotorerna.Kontaktuppgifter

Telefon

0303-71 91 00

Mail

info@talex.se