2014/07/26

Google Webmaster Tools – en komplett guide, del 2

Vi fortsätter gå igenom de återstående funktionerna i Googles Verktyg för Webbansvariga och kollar lite närmare på hur du kan använda dem.

Genomsökningsfel

Här kan du få information om eventuella fel som Google har upptäckt när den crawlat din sajt under de senaste 90 dagarna. Detta är ett ovärderligt verktyg som hjälper dig uppmärksamma allt från serverfel till saknade sidor. Du kan också se om felet har uppstått över en längre tid eller på grund av en mer abrupt händelse, vilket kan göra det enklare att identifiera och åtgärda orsaken. Denna sektion är bra om du kollar av ofta, speciellt om du nyligen gjort några ändringar på sajten som kan ha fått konsekvenser.

Crawl-statistiken ger dig information om hur lång tid det tagit att genomsöka sajten. Toppar och dalar kan förekomma utan att det är något fel, men ser du att det är en ihållande kurva som tyder på att det tagit extra lång tid att ladda en viss sida kan det vara bra att gå tillbaka och kontrollera vad som kan ha orsakat det.

Via Index-status kan du avgöra om det finns några problem med indexeringen av webbplatsen och se om du av misstag kanske har råkat blockera Googleboten från att indexera delar av din sajt. Under Blockerade URL:er kan du själv testa så att din robots.txt-fil fungerar så som du förväntar dig och kontrollera om sidorna kan genomsökas eller inte. Under fliken URL-parametrar kan du även be Google att bortse från eventuella spårningsparametrar i webbadresserna.

Under Sidkartor listas all information om sitemaps som du försett Google Webmaster Tools med. Här kan du även se om verktyget upptäckt några fel i sidkartorna.

Inställningen för genomsökningsfrekvens (crawl rate) behöver du egentligen inte bry dig så mycket om, såvida du inte upplever problem med servern i samband med genomsökningen. Annars är det bäst att låta Google bestämma crawl-frekvensen automatiskt utefter hur ofta du uppdaterar sajten.

Hämta som Google

Denna sektion ger dig möjlighet att se din sajt precis så som Google ser den, vilket i princip ska vara likadant som besökarna ser den. Här kan du alltså kontrollera så att sajten visas på det sätt som du tänkt dig och inte innehåller några dolda länkar eller annat skräp. Om sidan ser ut som du vill att den ska göra kan du skicka iväg den för indexering. Detta kan du göra upp till 500 gånger per vecka.

Underlänkar i sökresultaten

Om du vill se hur din sajt visas i sökresultaten så kan du klicka på frågetecknet uppe till vänster inne på ditt konto i Webmaster Tools. I det fall Google anser att du har auktoritet för ett visst sökord så kommer sökresultatet inte bara att visa en enskild länk, utan även inkludera ett antal extra länkar till undersidor inom webbplatsen som sökmotorn tycker verkar vara relevanta för sökningen. Om du inte vill ha med en viss länk som Google har valt ut så kan du ange att sidans URL ska uteslutas från visning. Notera dock att du endast kan utesluta sidor, det går i övrigt inte att välja ut eller kontrollera vilka sidlänkar som ska visas.

Ta bort URL:er

Om det finns en sida som du kanske lagt upp av misstag och verkligen vill ta bort från Google så behöver du först och främst se till att omdirigera den någon annanstans med 301 så att den inte kan hittas av sökmotorer eller användare. Men sidans URL finns fortfarande kvar i Googles index-cache , så för att ta bort den helt kan du här be Google radera den manuellt. Det tar normalt sett mellan två och tolv timmar efter att du skickat iväg en sådan begäran tills URL:en försvinner.

Manuella åtgärder

Här kommer Google att meddela dig om du har fått ett manuellt straff, samt tala om vad du behöver göra för att åtgärda detta.

Labs

Denna sektion är fortfarande i ett utvärderingsstadium och det återstår att se om den bedöms vara användbar nog att bli en permanent del av Google Webmaster Tools, men den innehåller bland annat författarstatistik och möjlighet att se hur din sajt ser ut i Instant Preview, d v s den förhandsgranskning som användarna kan få upp vid sidan av sökresultatet om de för muspekaren över dubbelpilarna.

Andra källor

Här finner du länkar till andra användbara verktyg, som exempelvis the Structured Data Testing tool och Markup Helper.

2014/07/11

Google Webmaster Tools – en komplett guide, del 1

Som tidigare utlovat kör vi nu vidare med en mer ingående genomgång av de olika funktionerna i Google Webmaster Tools.

Inställningar och information

Under kugghjulet uppe till höger i verktygsfältet kan du bland annat ställa in med vilka intervaller du vill motta notifieringar från Google Webmaster Tools, samt ange vilken mailadress du vill att uppdateringarna ska skickas till.

Om du inte har använt rel=canonical för att dirigera om exempelvis www-adressen till den utan www, så kan du här även ange vilket av alternativen du vill att Google ska visa i sökresultaten. Du kan också ge Google mer specifik information om vilken geografisk marknad sajten riktar sig till, vilket kan vara bra om du exempelvis har en .com-adress som ligger på en utländsk server, men främst riktar dig till svenska användare – eller vice versa.

Domänbyte

Adressändrings-funktionen använder du för att meddela Google om du flyttar hela sajten till en ny domän. Naturligtvis behöver du fortfarande använda dig av 301 redirect för att omdirigera de gamla sidorna till den nya domänen. Med denna funktion kan du emellertid skynda på indexeringen genom att uppmärksamma Google på att du flyttat sajten. Observera att du även behöver göra om verifieringen för Webmaster Tools på den nya webbplatsen.

Kopplingar och associationer

Om du använder Google Analytics kan du få tillgång till data från Google Webmaster Tools direkt via GA genom att koppla samman kontona. Har du inget Google Analytics-konto ännu kan du även skapa ett via verktyget. Är ni flera användare som hanterar kontot så har du även möjlighet att tilldela olika auktoritetsnivåer beroende på vad var och en behöver ha tillgång till. Om det finns andra personer som du vill associera med din sajt, exempelvis någon som bloggar via Google+ eller användare som lägger upp sajtrelaterat material på YouTube, så kan du tilldela dem en officiell koppling till din webbplats via Google Webmaster Tools. Detta betyder emellertid inte att dessa personer får tillgång till ditt konto på något sätt, utan visar bara att de har lagt upp material på uppdrag av din sajt.

Sökningar och trafik

Denna avdelning ger dig en viss inblick i vilka sökord som har genererat visningar av din sajt i sökresultaten, samt hur många gånger den visats och hur många klick visningarna lett till. Du kan även se ungefär vilken rankning din sida hade vid den aktuella sökningen. Om det är mer intressant att veta vilka sidor som dragit mest trafik till din webbplats kan du även se detta här. Denna information kan också hjälpa dig att identifiera vilka sidor som behöver optimeras.

Sektionen Innehåll och sökord visar de vanligast förekommande sökorden som Google hittat när den genomsökt din sajt. Skulle du här upptäcka stora kvantiteter av orelaterade sökord som du inte själv har placerat på sajten kan det innebära att sidan har blivit hackad.

Säkerhetsrisker

Meddelanden om eventuella säkerhetsrisker ser du redan på första sidan i Google Webmaster Tools, men det finns även en sektion där du kan få mer information om problemet. Ser du en sida här behöver du vidta åtgärder snarast möjligt och sedan gå in under denna sektion och klicka på ”Request a Review”.

Inlänkar och interna länkar

Avdelningen Inlänkar ger dig information om vilka domäner som länkar till din sajt och till vilka sidor de flesta länkarna går. Under Interna länkar får du information om fungerande länkar inom sajten. Skulle det finnas sidor utan interna länkar behöver du se till att korrigera detta och koppla ihop dem med resten av sajten, alternativt omdirigera dem om det handlar om gamla sidor som inte längre används.

Strukturerad data

I sektionen Strukturerad data finner du en översikt över vilka strukturerade data-element Google har lokaliserat på din webbplats, exempelvis från schema.org eller andra mikroformat. Med funktionen Data highlighter har du dessutom möjlighet att hjälpa Google identifiera strukturerad data på din sajt, utan att du behöver använda någon krånglig kod för att göra det.

HTML-förbättringar

Under denna flik ger Google information och tips om vad som kan förbättras gällande title- och description-taggarna. Om du exempelvis har samma taggar på alla sidor får sökmotorn inte särskilt mycket information om vad som faktiskt finns på de individuella sidorna, vilket även kan påverka dina rankningar negativt. Så finner du meddelanden här bör du se till att åtgärda detta snarast.

2014/07/02

Nya distanshandelslagen införd – vet du vad som gäller?

Den nya Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler, som trädde i kraft den 13:e juni och därmed ersatte den tidigare Distans- och hemförsäljningslagen, har orsakat en hel del huvudbry för svenska e-handlare. Dels har kraven skrärpts gällande vilken information man som näringsidkare är skyldig att delge kunderna i sin webbutik, dels har det införts nya bestämmelser kring returhanteringen.

Nya regler för returer och återköp

Den största förändringen och den som även skapat mest huvudvärk för landets e-handlare är värdeminskningsavdraget vid returer. Konsumenten kan numera returnera en produkt oavsett om den är använd eller inte och den tidigare bestämmelsen om att man får undersöka produktens egenskaper till viss del, men att varan måste vara i väsentligt oförändrat skick för att berättiga till återköp, gäller alltså inte längre. Istället får e-handlaren göra ett avdrag som motsvarar det eventuella slitaget på varan, men exakt hur detta värdeavdrag ska beräknas råder det fortfarande delade meningar om. Eftersom det än så länge saknas en fastställd praxis är risken att detta kommer att leda till dispyter mellan kund och säljare.

Hårdare informationskrav

De skärpta informationskraven gör det särskilt viktigt att se över och uppdatera e-butikens köpvillkor för att säkerställa att man inte har missat något som i värsta fall kan leda till ekonomiska förluster. Skulle du exempelvis ha glömt att informera om den lagstadgade ångerrätten på 14 dagar så kan kunden i princip vänta ett helt år med att skicka tillbaka varan. Det är också viktigt att informera kunden om värdeminskningsavdraget innan köp, annars har du som säljare inte rätt att göra avdraget. Det måste dessutom framgå tydligt att kunden förbinder sig att betala om han eller hon klickar på köp-knappen. Finns ingen sådan information ger du i princip bort varan eftersom kunden då har laglig rätt att avstå från att betala.

E-avtalet gör det enklare

Känner man sig osäker och vill ha lite hjälp på traven med att skapa sina köpvillkor så att de samstämmer med den nya lagen och inte lämnar några onödiga kryphål, så kan man exempelvis vända sig till eavtalet.com. E-avtalet är en webbtjänst som förser e-handlare med dynamiska mallar för skapande av köpvillkor, vilket gör att de enkelt kan skräddarsys för att passa den egna verksamheten – samtidigt som de följer den aktuella lagstiftningen. E-avtalet tillhandahåller även en beräkningsmodell för värdeminskningsavdraget, vilket säkerligen kan vara till god hjälp för många. Det finns även möjlighet att få juridisk rådgivning om så önskas.Kontaktuppgifter

Telefon

0303-71 91 00

Mail

info@talex.se